Xem Ngày Giờ Tốt

Xem ngày giờ tốt , Thứ Bảy, ngày 04 tháng 01, năm 2014

Lich Van Nien 2014 Từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngày giờ thật tốt ( ngày lành tháng tốt ) hoặc thật xấu cho mọi người, mọi việc. Vì nếu thật sự có ngày giờ tốt ấy thì không có người mất thì có ai được? không có người thua thì sao có

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Thứ Tư, ngày 29 tháng 01, năm 2014

Âm lịch: Ngày 29 tháng 12, năm 2013 Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý tháng Ất Sửu, năm Quý Tỵ Ngày Hắc đạo Sao Thiên Hình Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Mão (05h-07h) Ngọ (11h-13h) Thân (15h-17h) Dậu (17h-19h) Giờ hắc đạo Dần (03h-05h) Thìn (07h-09h) Tỵ (09h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Mùng một tết Âm Lich Giáp Ngọ 2014

Âm lịch: Ngày 01 tháng 01, năm 2014 Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần tháng Bính Dần, năm Giáp Ngọ Ngày Hắc đạo Sao Thiên Hình Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Tỵ (09h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Giờ hắc đạo Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Ngọ (11h-13h) Thân (15h-17h) Dậu

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Thứ Năm, ngày 30 tháng 01, năm 2014

Âm lịch: Ngày 30 tháng 12, năm 2013 Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Sửu tháng Ất Sửu, năm Quý Tỵ Ngày Hắc đạo Sao Chu Tước Giờ hoàng đạo Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Tỵ (09h-11h) Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h) Giờ hắc đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) Mùi

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Thứ Hai, ngày 03 tháng 02, năm 2014

Âm lịch: Ngày 04 tháng 01, năm 2014 Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Tỵ tháng Bính Dần, năm Giáp Ngọ Ngày Hoàng đạo Sao Bảo Quang Giờ hoàng đạo Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h) Giờ hắc đạo Tý (23h-01h) Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Tỵ (09h-11h) Thân

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Thứ Năm, ngày 06 tháng 02, năm 2014

Âm lịch: Ngày 07 tháng 01, năm 2014 Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân tháng Bính Dần, năm Giáp Ngọ Ngày Hắc đạo Sao Thiên Lao Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Tỵ (09h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Giờ hắc đạo Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Ngọ (11h-13h) Thân (15h-17h) Dậu

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Thứ Năm, ngày 27 tháng 02, năm 2014

Âm lịch: Ngày 28 tháng 01, năm 2014 Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Tỵ tháng Bính Dần, năm Giáp Ngọ Ngày Hoàng đạo Sao Bảo Quang Giờ hoàng đạo Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h) Giờ hắc đạo Tý (23h-01h) Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Tỵ (09h-11h) Thân

Xem ngày giờ tốt lịch vạn niên 2014: Thứ Năm, ngày 23 tháng 01, năm 2014

Âm lịch: Ngày 23 tháng 12, năm 2013 Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ tháng Ất Sửu, năm Quý Tỵ Ngày Hắc đạo Sao Thiên Lao Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Mão (05h-07h) Ngọ (11h-13h) Thân (15h-17h) Dậu (17h-19h) Giờ hắc đạo Dần (03h-05h) Thìn (07h-09h) Tỵ (09h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất