Chuyện người trần ốm là do bị “người âm” quấy phá là Không có thật

Rất nhiều khi bị ốm đau, bệnh tật hoặc gặp những chướng duyên lại có suy nghĩ do “” quấy phá.

Người Phật tử phải sống với lời thề nguyện khi quy y Tam Bảo. Trên thực tế hiện nay, có nhiều Phật tử và gia đình họ thường nghĩ rằng, bị bệnh tật ốm đau là do “người âm” bắt hay do phần mộ của Tổ tiên, Ông bà bị “động” nên mới đi xem bói hoặc nhờ người ngoại cảm. Theo đó, mỗi lần xem bói là một lần khấn đảo, một lần trả lễ và bệnh nhân được ban đeo bùa này, uống nước phép nọ nhưng kết quả thông thường là “tiền mất tật mang”.

Đại đức Thích Đức Hải: “Không có chuyện người trần ốm là do người âm quấy” .“Người Phật tử phải xác định rằng: mình là một Phật tử chân chính thì phải có chính tín, chính kiến thì không bao giờ được hành động như vậy” – Đại đức Thích Đức Hải (Chùa Từ Quang – TP.HCM) nhấn mạnh. Hơn nữa, người Phật tử chân chính là người sống trung thực với lời đức Phật dạy. Sự trung thực đầu tiên và tối thiểu nhất là sống đúng với lời thề nguyện khi quy y Tam bảo. Theo Đại đức Thích Đức Hải, ba lời thề nguyện đó là: Đệ tử quy y Phật rồi không còn quy y , , , ; thứ hai là đệ tử quy y Pháp rồi không còn quy y tà giáo của các ngoại đạo; và cuối cùng đệ tử quy y Tăng rồi không còn quy y tà Sư, ác đảng.

Đây chính là những lời thề nguyện làm khởi điểm cho tiến trình tu tập và cũng là lý tưởng sống, lập trường sống của một người Phật tử. Bên cạnh đó, theo giáo lý nhà Phật, nếu người Phật tử nào giữ được lời phát nguyện tối thì tương lai chắc chắn sẽ hưởng được phước báo, không bị đọa vào tam đồ ác đạo. Trong đó, phước báo ấy là: Đã quy y Phật thì không bị đọa địa ngục; đã quy y Pháp thì không bị đọa ngạ quỷ và đã quy y Tăng thì không bị đọa súc sinh. Một người phật tử chỉ cần giữ được chữ tín về sự phát nguyện này đã được phước báo lớn lao. Trái lại, một Phật tử không tuân thủ lời thề nguyện ấy mà tin tưởng, nương tựa vào Trời, Thần, Quỷ, Vật…là tự đánh mất phước báo của mình. Đồng thời trở thành người bội tín, người vọng ngôn với Tam Bảo và cuối cùng không tránh khỏi đọa lạc vào ba đường ác. Phật tử phải hiểu rõ ốm đau là do nhân quả hiện tiền

Người Phật tử chân chính cần phải hiểu rằng: con người là một trong sáu loài chúng sinh (Trời, A tu la, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục – PV) đang bị sinh, lão, bệnh, tử chi phối. Do vậy, quả báo ốm đau là việc tất nhiên, không thể không có. Theo Đại đức Thích Đức Hải, con người đã và đang tạo ra các nhân cho nên việc đau ốm là kết quả do nhân sát sinh hại mạng gây nên. Bởi thế, người Phật tử chính tín cũng phải dựa vào nhân quả để giải quyết sự ốm đau đó. Tức là, thực hiện nhân quả hiền thiện để hóa giải những nhân quả xấu ác.

Trong , muốn giải quyết việc gì thì cần phải nắm rõ nguyên nhân của nó, khi ấy mới chọn được phương pháp giải quyết thích ứng. Cho nên, trước tiên là tìm hiểu để xác định, người đang ốm là thân bịnh hay tâm bịnh. Đức Phật dạy: “Mỗi người đã từng trôi lăn trong tam giới, hết sinh rồi tử, tử rồi sinh, trải qua vô số kiếp từ quá khứ lâu xa đến hiện tại. Với chuỗi thời gian dài vô số ấy, xét về tội ác mà con người đã làm thì không thể kể xiết”. Nghĩa là con người đã tự dựng lên vô lượng nhân ác độc, để rồi tự mình đã và đang thọ nhận những quả báo xấu xa, đau khổ. Vậy phương pháp giải quyết hai quả báo xấu ác này như thế nào?

Đại đức Thích Đức Hải cho rằng: “Nếu là một Phật tử chính tín, chính kiến thì hiểu rất rõ phương pháp giải quyết việc ốm đau. Đó là người bệnh cần thành khẩn phát tâm bái sám, sám hối những tội lỗi đã làm trong quá khứ, nguyện không dám tái phạm nữa, nhất là tội sát sinh hại mạng. Sự bái sám này không phải chỉ một lần, hai lần mà phải nhiều lần, nhiều bao nhiêu thì kết quả càng lớn bấy nhiêu. Song song với sự bái sám, bệnh nhân còn phải thành tâm tu tập các phước đức khác như phóng sinh, bố thí, ấn tống Kinh điển, giữ gìn giới luật đã thọ. Bên cạnh, người thân bệnh nhân cũng phải chân thành trợ duyên những việc làm ấy cho bệnh nhân để sớm có kết quả.

Cần chú ý rằng, trọng tâm của những việc làm trên là sự chí thành và tất cả việc làm ấy cần được Tam bảo chứng minh. Sau dó hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, nguyện cầu tất cả mọi oán kết đều được giải tỏa và mọi báo chướng, nghiệp chướng, sở tri chướng đều được tiêu trừ. Cách giải quyết mọi bệnh tật của một Phật tử là áp dụng giáo lý nhân quả vào cuộc sống. Tức là luôn luôn thực hiện mọi điều lành để hóa giải, trừ diệt các điều ác đã làm trong quá khứ”

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>