This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Bính Ngọ 50 Tuổi – Dương Nam

tuoi ngo (4) BÍNH NGỌ – 50 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967)   Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Xà âm Tĩn (Rắn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Canh Ngọ 26 Tuổi – Dương Nữ

tuoi ngo (8) CANH NGỌ – 26 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1990 đến 14-2-1991)   Tướng tinh: Con Vượng. Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN:Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) THIÊN CAN:

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Mậu Ngọ 38 Tuổi – Dương Nữ

tuoi ngo (9) MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 7-2-1978 đến 27-1-1979)   Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời) SAO: Vân Hớn: Tai tiếng, ốm đau HẠN:Thiên la: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Nhâm Ngọ 74 Tuổi – Dương Nữ

tuoi ngo (4) NHÂM NGỌ– 74 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 15 –2 –1942 đến 4 –2 –1943)   Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Vân Hớn : Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (heo gặp

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Canh Ngọ 86 Tuổi – Dương Nữ

tuoi ngo (5) CANH NGỌ– 86 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 3 –1 –1930 đến 16 –2 –1931)   Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, buồn phiền VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) THIÊN CAN: Canh gặp Ất: Khắc

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Quý Tỵ 63 Tuổi – Âm Nữ

tuoi ty2 THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954)   Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Tỵ 75 Tuổi – Âm Nữ

TUOITY-CONRAN THÁI ẤT TỬ VI – TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942)   Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng Chân Đèn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Phòng xây xát tay chân nhẹ VẬN

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Kỷ Tỵ 87 Tuổi – Âm Nữ

tuoi ty (2) THÁI ẤT TỬ VI –KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930)   Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Địa võng: Tâm tư rối loạn VẬN NIÊN: Xà âm Tín

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán