This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NỮ

tuoi hoi (3) TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972)   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO : Thủy Diệu : có chuyện buồn. HẠN : Toán Tận : Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Kê Giáp Viên

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NỮ

tuoi hoi (4) KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960)   Tướng tinh : Con Gấu. Con dòng Thanh Đế, phú quý. MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN : Thử quy

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NỮ

tuoi hoi (5) ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948)   Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN : Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :ẤT Hợi 81 TUỔI – ÂM NỮ

tuoi hoi (6) ẤT HỢI – 81 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936)   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu : có chuyện buồn HẠN: Toán tận : trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn)

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Giáp Tuất 22 Tuổi – Dương Nam

tuoi tuat (2) GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995)   MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Bạch : ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN CAN : Giáp gặp Ất:

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nam

tuoi tuat (3) NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983)   Tướng tinh: Con Tĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Kế Đô : Hao tài, đau ốm HẠN: Địa võng : nhiều rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn (Dê

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nam

tuoi tuat (4) CANH TUẤT – 46 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971)   Tướng tinh : Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng trang sức) SAO : La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN : Tam kheo : Xây xát tay chân VẬN NIÊN : Cẩu cuồng Phong

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nam

tuoi tuat (5) MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-3-1959)   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Bạch : Hao tài, đau ốm HẠN : Toán tận : Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Ngưu canh

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán