This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

Tử vi 2014 28 tuổi (Sinh tư 29-01-1987 đến 16-02-1988)  Hoả mạng – Âm nam Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải : xấu. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Cẩu cuồng

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

Tử vi số mệnh giới thiệu 28Tuổi ( Sinh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Hoả mạng — Âm nữ Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. Kế đô:  Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn : xấu. HAN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng tranh chẩp pháp luật : Nhẹ. VẬN NIÊN: Cẩu

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

Tử vi trọn đời 2014 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nam  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng  SAO: Thái âm : cầu công danh tiền tài tịnh lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương : Phòng tai ách bệnh tật tranh chấp thị phi: Nhẹ  VẬN NIÊN: Hầu

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nam)

Tử vi trọn đời 63 Tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thuỷ mạng – Dương nam  Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Mộc đức : Vui với công danh và may mắn tiền bạc : Tốt HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm thánh: Tốt VẬN NIÊN: Hầu thực

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nam)

Xem tu vi tron doi 50 Tuổi (Sinh từ 02.02.1965 đến 20.01.1966) Hỏa mạng-Âm nam  Phúc Đăng Hỏa—Lửa Đèn Lớn SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Toán tân : Phòng tại biến mạch máu bệnh tật bất ngờ : Nhẹ. VẬN NIÊN: Xà âm tin : Rắn

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nữ)

tu vi tron doi 50 Tuổi (Sinh từ 02.02.1965 đến 20.01.1966)  Hỏa mạng — Âm nữ Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn  SAO: Thổ tú : Đi xa không tốn hao tiền và tai nạn bệnh tật : Xấu  HẠN: Huỳnh tuyền : Tinh thần rối loạn và tịnh tâm âu lo : Xấu. VẬN NIÊN Xà

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nữ)

27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng – Dương nữ  Đại Lâm Mộc — Cây Rừng Lớn  SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Đề phòng tai biến mạch máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Kê giáp viên : Gà ở vựờn : Tốt.

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nữ)

tử vi trọn đời 63 Tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thuỷ mạng – Dương nữ Trường Lưu Thuỷ—Nước Chảy Dài SAO:Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tổt. HẠN:Toán tận : Phòng máu huyết và bệnh phụ khoa: Nhẹ. VẬN NIÊN: Hầu thực quả: Khỉ ăn trái: Tốt. -Mạng Thuỷ gặp

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán