This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nam

tuoi tuat (6) BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947)   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc Thượng Thổ (Đất Tò Vò) SAO : Kế Đô : Nạn tai, rối rắm HẠN : Địa Võng : Nhiều lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi ngạn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nam

tuoi tuat (7) GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-1-1935)   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : La Hầu : Ốm đau nạn tai HẠN : Tam Kheo : Xây xát tay chân VẬN NIÊN : Cẩu cuồng

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Giáp Tuất 22 Tuổi – Dương Nữ

tuoi tuat (8) GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1994 đến 10-2-1995)   Tướng tinh: Con Ngựa, Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Tam khoe: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN : Long ngộ Vân

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nữ

tuoi tuat NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983)   Tướng tinh: Con Trĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước biển lớn) SAO: Thái dương : May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng : rối rắm, lo toan VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn (dê

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nữ

tuoi tuat (2) 23/12   Nữ Mạng Tuổi Tuất, Thá CANH TUẤT – 46 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1970 đến 26-1-1971)   Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Thoa xuyến Kim ( Vàng nữ trang) SAO: Kế Đô : hao tài, đau ốm HẠN: Thiên tinh : rối rắm, tranh

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nữ

tuoi tuat (3) MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-2-1959)   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN : Ngưu canh Điền

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nữ

tuoi tuat (7) BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947)   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Địa Võng : Nhiều việc lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nữ

tuoi tuat (5) GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935)   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Kế Đô : Ốm đau, hao tốn HẠN : Thiên tinh: Rối rắm, bất hòa VẬN NIÊN : Cẩu cuồng phong

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán