This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

18 Tuổi(Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy — Nước Sông Hồ SAO: Mộc đức : Thành công trong học hành và may mắn tiền bạc  HẠN Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm tánh : Tốt. VẬN NIÊN: Kê giáp viên : Gà ở vườn :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

66 Tuổi (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950) Hỏa mạng — Âm nam Thích Lịch Hoả—Lửa sấm Sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng và tranh chấp pháp luật: Nhẹ. VẠN NIÊN: Thử quy điền : Chuột ở ruộng : Tốt. -Mạng Hỏa

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

Xem tử vi  2014 trọn đời 17 Tuổi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nam  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thai âm: Cầu công danh tiền bạc tịnh cầu lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương: Phòng tai ách thị phi và Tranh chấp: Nhẹ  VẠN NIÊN. Hồ Chi Ngưu- Trâu

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

Tử vi số mệnh 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương tử Tòng Bá mộc- thông cổ thụ  SAO: Vàn hán :Bệnh viê nhiễm lỡ, loét giải, giải phẫu: Nhẹ  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy tiền tài cho tương lai giàu có: Tốt  VẬN NIÊN:Trung bình : Bình an trọn

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

Xem Tử vi trọn đời 41 Tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975) Thủy  mạng — Dương nam  Đại Khê Thuỷ – Nước Suối Lớn  SAO: Thái dương :Cầu danh tịnh cầu lợi lộc và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Tán Tận : Đề phòng tai biến cơ máu và tim mạch : Nhẹ  VẬN NIÊN: Xả

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

Tử vi số mệnh giới thiệu 41 tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975)  Thuỳ mạng — Dương nữ  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn SAO: Thổ tú: Đi xa không hao tốn tiền và kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Huỳnh tuyền : cần giữ gìn sức khỏe và bị tai nạn :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương nam  Tòng Bá mộc— thông cỗ thụ  SAO: Thổ tú : Đi xa không tổt và kỵ tháng 6 và 8: xấu  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy tiền tài cho tương lai : Tốt  VẬN NIÊN: Trung bình

Tìm hiểu tầm quan trọng về mùa sinh và giờ sinh trong tử vi

Khi xem lá số tử vi ngoài việc xem tổng quan và chi tiết các cung và các sao trong lá số,người xem còn phải lưu ý việc thuận mùa sinh hay nghịch mùa sinh, được giờ sinh hay nghịch giờ sinh ,xem giờ sinh có thuận lý hay nghịch lý,bởi các yếu tố này

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán