This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (5) QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934)   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (3) ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946)   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (2) ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958)   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : Thổ Tú : Rối rắm, bất an HẠN : Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN : Hổ dõng

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (8) QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994)   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Huỳnh Tuyền : phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (9) TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982)   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nam

tuoi dau (7) QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934)   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa)

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970)   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn) SAO: Vân Hớn : Hao tài, mất của HẠN: Ngũ Mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa ( Heo gặp

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nam

tuoi dau (4) KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970)   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN:

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán