This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nam

tuoi dau (5) ĐINH DẬU- 59 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958)   Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh thần không yên VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai) THIÊN CAN:

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nam

tuoi dau (6) ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946)   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Âm: danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nam

tuoi dau (3) TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1981 đến 24-1-1982)   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều việc rối ren VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái)

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi : Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nam

tuoi dau (2) 21/12   Nam Mạng Tuổi Dậu, T QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994)   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Giáp Thân 72 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945)   Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong Giếng) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Canh Thân 36 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than (6) CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981)   Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buông HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN:

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Bính Thân 60 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than (8) BÍNH THÂN – 60 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957)   Tướng tinh : Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : La Hầu : ốm đau, hao tốn HẠN : Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN : Mã ngộ

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Mậu Thân 48 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than (7) MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969)   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột

Phong Thủy Khoa Học – Phong Thủy Tử Vi – Phong Thủy – Tử Vi – Bói Toán