lấy lá số tử vi năm 2014

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

18 Tuổi(Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy — Nước Sông Hồ SAO: Mộc đức : Thành công trong học hành và may mắn tiền bạc  HẠN Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm tánh : Tốt. VẬN NIÊN: Kê giáp viên : Gà ở vườn :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Sửu (nam)

18 Tuổi(Sinh từ 07-02-1997đến 27-01-1998) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy — Nước Sông Hồ SAO: Mộc đức : Thành công trong học hành và may mắn tiền bạc  HẠN Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm tánh : Tốt. VẬN NIÊN: Kê giáp viên : Gà ở vườn :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

66 Tuổi (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950) Hỏa mạng — Âm nam Thích Lịch Hoả—Lửa sấm Sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng và tranh chấp pháp luật: Nhẹ. VẠN NIÊN: Thử quy điền : Chuột ở ruộng : Tốt. -Mạng Hỏa

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

Xem tử vi  2014 trọn đời 17 Tuổi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nam  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thai âm: Cầu công danh tiền bạc tịnh cầu lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương: Phòng tai ách thị phi và Tranh chấp: Nhẹ  VẠN NIÊN. Hồ Chi Ngưu- Trâu

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

Tử vi số mệnh giới thiệu 41 tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975)  Thuỳ mạng — Dương nữ  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn SAO: Thổ tú: Đi xa không hao tốn tiền và kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Huỳnh tuyền : cần giữ gìn sức khỏe và bị tai nạn :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

Xem Tử vi trọn đời 41 Tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975) Thủy  mạng — Dương nam  Đại Khê Thuỷ – Nước Suối Lớn  SAO: Thái dương :Cầu danh tịnh cầu lợi lộc và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Tán Tận : Đề phòng tai biến cơ máu và tim mạch : Nhẹ  VẬN NIÊN: Xả

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

Tử vi số mệnh 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương tử Tòng Bá mộc- thông cổ thụ  SAO: Vàn hán :Bệnh viê nhiễm lỡ, loét giải, giải phẫu: Nhẹ  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy tiền tài cho tương lai giàu có: Tốt  VẬN NIÊN:Trung bình : Bình an trọn

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương nam  Tòng Bá mộc— thông cỗ thụ  SAO: Thổ tú : Đi xa không tổt và kỵ tháng 6 và 8: xấu  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy tiền tài cho tương lai : Tốt  VẬN NIÊN: Trung bình