sao Thiên phủ

Phân tích ý nghĩa sao Thiên phủ trong lá số Tử vi

Trong tử vi sao Thiên phủ là ngôi sao thứ nhất trong chòm Nam đẩu, hóa khí là lệnh, có khả năng giải trừ tai ách, kéo dài tuổi thọ. ‘Có thể hạn chế hung tính của Dương nhẫn Đà la; hóa Hỏa Linh thành phúc. Kỵ lạc Không vong chủ về không cát lợi,

Ý nghĩa sao Thiên Phủ trong tử vi – Khương hoàng hậu

Trong tử vi, sao Thiên Phủ được hình tượng hóa từ Khương hoàng hậu – chính thất của vua Trụ Vương. Bà là người hiền hậu, tuy là mẫu nghi thiên hạ nhưng lại biết quan tâm để ý tới kẻ dưới, có hiểu biết và lo nghĩ cho đất nước. Sao Thiên Phủ –