thái ất tử vi tuổi Sửu

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :ẤT SỬU 31 Tuổi – Âm Nữ

tuoi suu (5) THÁI ẤT TỬ VI – ẤT SỬU – 31 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 20-2-1985 đến 08-02-1986)   Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) Sao: Thái Âm: may mắn, danh lộc tốt Hạn: Tam kheo: xay xát tay chân nhẹ Vận niên: Long

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :QUÝ SỬU 43 Tuổi – Âm Nam

tuoi suu  (2) QUÝ SỬU – 43 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974)   Tướng tinh: Con Cua Biển– Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang đó Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau Hạn: Địa võng: Nhiều rối rắm Vận niên: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) Thiên can:

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Sửu 31 Tuổi – Âm Nam

images662368_tuoiSuu ẤT SỬU – 31 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 21-1-1985 đến 08-02-1986)   Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) Sao: Thái Bạch: hao tài, đau ốm Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, kiện thưa Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) Thiên can: ẤT

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :TÂN SỬU 55 Tuổi – Âm Nam

tuoi suu  (3) THÁI ẤT TỬ VI: TÂN SỬU – 55 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962)   Tướng tinh: Con Đười Ươi– Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên đường) Sao: La Hầu: Hao tốn, nạn tai Hạn: Tam kheo: Xây xát tay, chân Vận niên: Cẩu cuồng Phong

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Kỷ Sửu 67 Tuổi – Âm Nam

tuoi suu (2) THÁI ẤT TỬ VI: KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950)   Tướng tinh: Chim Cú– Con dòng Xích Đế, Phú Quý. Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm Hạn: Toán vận: Trở ngại, va vấp Vận niên: Ngưu canh Điền (Trâu

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :QUÝ SỬU 43 Tuổi – Âm Nữ

tuoi suu (6) THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ SỬU – 43 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974)   Tướng tinh: Cua Biển – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang đó Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Thái Dương: may mắn, danh lộc Hạn: Địa võng: Rối rắm lo âu Vận niên: Dương hồi Ngạn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi : KỶ SỬU 67 Tuổi – Âm Nữ

tuoi suu THÁI ẤT TỬ VI – KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Tướng tinh: Chim Cú – Con dòng Xích Đế, Phú Quý. Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng Vận niên: Ngưu canh Điền

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :TÂN SỬU 55 Tuổi – Âm Nữ

tuoi suu THÁI ẤT TỬ VI – TÂN SỬU – 55 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962)   Tướng tinh: Con Đười Ươi – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên tường) Sao: Kế Đô: rối rắn, tốn hao Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, bất hòa Vận niên: Cẩu cuồng