thái ất tử vi tuổi thìn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (3) ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946)   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (9) TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982)   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nữ

tuoi dau (8) QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994)   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Huỳnh Tuyền : phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Giáp Thân 72 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945)   Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong Giếng) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Bính Thân 60 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than (8) BÍNH THÂN – 60 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957)   Tướng tinh : Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : La Hầu : ốm đau, hao tốn HẠN : Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN : Mã ngộ

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Canh Thân 36 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than (6) CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981)   Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buông HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN:

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Mậu Thân 48 Tuổi – Dương Nữ

tuoi than (7) MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969)   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Nhâm Thân 84 Tuổi – Dương Nam

tuoi than (4) NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 6-2-1932 đến 25-1-1933)   Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thủy diệu : có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: tinh thần rối rắm VẬN NIÊN: Thử quy Điền (chuột về đồng) tốt