tử vi thái ất năm 2014

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nữ)

27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng – Dương nữ  Đại Lâm Mộc — Cây Rừng Lớn  SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Đề phòng tai biến mạch máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Kê giáp viên : Gà ở vựờn : Tốt.

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nam)

Tử vi trọn đời 27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng — Dương nam  Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm tánh : Tốt. VẬN NIÊN. Kê giáp viên :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nữ)

Tử vi trọn đời 2014 51 Tuổi(Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hỏa mạng-Dương tử Phúc Đăng Hỏa—Lửa Đèn Lớn SAO. La hầu : Chủ các việc buồn thị phi, bệnh phụ khoa : xấu. HẠN: Diêm vương : Minh bạch sổ sách và thuế vụ : Nhẹ. VẶN NIÊN: Mã bị đau : Ngựa trúng

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

Tử vi số mệnh 51 Tuổi (Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hoả mạng-Dương tử Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn SAO: Vân hớn : Bệnh viêm nhiễm, mười loại giải phẩu : Nhẹ. HẠN:Thiên la : Đề phòng tai nạn và bệnh tật: Nhẹ. VẶN NIÊN: Mã bị đau : ngựa trúng thương : xấu. – Mạng

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

Xem tử vi 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977 Thổ mạng — Dương nử Sa Trung Thổ – Đất pha cát SAO: Mộc đức : thành công lớn trong tiền bạc : Tốt. HẠN: Tam kheo : đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Thử quy điền, chuột ở ruộng

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nữ)

Xem tử vi trọn đời 25 Tuổi Sinh từ 27.01.1990 đến l4.02.199í) Thổ mang – Dương nữ Lộ Bàn Thổ — Đất Bên Đường  SAO: Thái dương : cầu danh cầu lợi và đắc tiền bạc. Tốt. HẠN: Địa võng : cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tích : Nhẹ. VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn : Dê

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Canh Ngọ (nam)

tử vi trọn đời 25 Tuổi Sinh từ (27.01.1990 đếnl 4.02.1991) Thổ mạng—Dương nam  Lộ Bàn Thổ—Đất Bên Đường SAO: Kế đô : phòng tranh tụng và gia đình có buồn bực : nhẹ. HẠN: Địa võng : Cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tích : Nhẹ. VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn : Dê

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

Tử vi trọn đời 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977) Thổ mạng — Dương nam  Sa Trung Thổ — Đất Pha Cát SAO. Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng tranh chấp pháp luật: Nhẹ. VẬN NIÊN. Thử quy điền :