tử vi thái ất năm 2014

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nữ)

Xem tử vi trọn đời 49 Tuổi (Sinh từ 21.01.1966 đến 08.02.1967)  Thủy mạng – Dương Nữ  Thiên Hà Thuỷ — Nước Mưa SAO: Thái âm : Cầu công danh tịnh cầu lợi lộc tiền bạc : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh âm tánh : Tốt. VẶN NIÊN: Long ngộ

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Bính Ngọ (nam)

Xem tử vi trọn đời 49  Tuổi (Sinh từ 21.01.1966 đến 08.02.1967) Thuỷ mạng — Dương Nam Thiên Hà Thuỷ—Nước Mưa SAO. Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và bệnh tật nặng : xấu. HẠN. Toán tận : Đề phòng tai biến mạch máu thương tich : VẬN NIÊN: Long ngộ vân : Rồng gặp

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nữ)

Xem tử vi trọn đời 26 Tuổi (Sinh từ 06.02.1989 đến 2 6.01.1990) Mộc mạng – Âm nử Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Thái bạch : Hao hụt  tiền bạc và bị bệnh nặng : xấu HẠN: Thiên la : Cẩn thận kẻo tranh chấp cãi vã : Nhẹ  VẬN NIÊN: Hầu thực quả

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Quý Tỵ (nữ)

Tử vi trọn đời 62 Tuổi (Sinh từ 14.02.1953 đến 02.02.194) Thủy mạng — Âm nữ Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và bệnh nặng bất ngờ : xấu.  HẠN: Thiên la : Phòng tranh chấp cãi vã thuế vụ truy thu : Nhẹ.  VẬN NIÊN

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Tỵ (nam)

Tử vi trọn đời 38 Tuổi (Sinh từ 18.02.1977đến 06.02.1978) Thổ mạng – Âm nam  Sa Trung Thổ —Đất pha Cát  SAO: Thổ tú : Đi xa phòng tiểu nhơn phá và gia đình buồn: xấu. HẠN: Ngũ mộ : Cẩn thận sức khỏe suy yếu và tai nạn : Nhẹ. VẬN NIÊN. Trư phùng hỏa

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nam)

Xem tu vi 26 Tuổi (Sinh từ 06.02.1989 đến 26.01.1990)  Mộc mạng—Ầm nam  Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Thái âm : cầu công danh tịnh cầu lợi lộc tiền bạc : Tốt HẠN: Diêm vương : Phòng tai ách thị phi kiên tụng pháp luật VẬN NIÊN.  Hầu thực quà : Khỉ ăn trái :

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 ĐinhTỵ (nữ)

Xem tử vi 38 Tuổi (Sinh từ 18.02.1977đến 06.02.1978) Thổ mạng – Âm nữ  Sa Trung Thổ — Đất pha Cát  SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ. HẠN: Ngũ mộ : cẩn thận kẻo đau ốm và tai nạn xe tàu VẬN NIÊN: Trư phùng hòa : Heo gặp

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nam)

Xem tu vi 36 Tuổi ( Sinh từ 28.1979 đến 15.02.1980) Hỏa mạng — Âm nam  Thiên thượng hỏa —Lửa sấm sét  SAO: Mộc đức : May mắn tiền bạc và đường công danh : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : Cần giữ gìn sức khỏe và tai nạn : Nhẹ. VẠN NIÊN: Kê giáp viên