tử vi thái ất năm 2014

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Kỷ Mùi (nữ)

Xem tu vi 2014 36 Tuổi (Sinh từ 28.01.1979 đến 15.02.1980)  Hỏa mạng – Âm nữ  Thiên thượng hỏa – Lửa sấm sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt HẠN: Toán tận : Đề phòng tai biến mạch máu và bệnh nặng : Nhẹ. VẬN NIÊN: Kê

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nữ)

Tu vi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến29.01.1968) Thủy mạng – Âm nữ Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Mộc đức :Thành đạt công danh và đắc tài lộc : Tốt. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Thử quy điền : Chuột ở ruộng : Tốt.

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nam)

Xem tu vi tron doi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến 29.01.1968) Thủy mạng —Âm nam  Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Thủy diệu : Thành công ở sự nghiệp và đắc tiền bạc : Tốt. HẠN. Thiên Tinh : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Thử quy điền

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Ngọ (nữ)

Xem tử vi 37 tuổi (Sinh từ 07.02.1978 đến 27.01.1979) Hoả mạng — Dương nữ Thiên Thượng Hoả — Lửa Trên Trời SAO: Kế đô : Gia đình có bệnh tật, bế tắc và hoạn nạn : Xấu. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng tranh chấp và pháp luật: Nhẹ. VẬN NIÊN: Cẩu cuồng

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Ngọ (nam)

Xem tử vi trọn đời 2014 61 Tuổi (Sinh từ 03.02.1954 đến 23.01.1955) Kim mạng — Dương nam  Sa Trung Kim – Vàng Pha Cát  SAO: Kế đô: Gia đình có bế tắc và hoạn nạn bệnh tật: xấu. HẠN. Đại võng : cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tích Nhẹ VẬN NlÊN: Dương

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Đinh Mùi (nữ)

Tu vi 2014 48 Tuổi (Sinh từ 09.02.1967đến29.01.1968) Thủy mạng – Âm nữ Thiên hà thủy -Nước mưa  SAO: Mộc đức :Thành đạt công danh và đắc tài lộc : Tốt. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬN NIÊN: Thử quy điền : Chuột ở ruộng : Tốt.

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Ất Mùi (nữ)

Xem tử vi trọn đời 2014 60 Tuổi (Sinh từ 24.01.1955 đến 11.02.1956) Kim mạng- Âm nữ Sa trung kim – Vàng trong cát SAO: La hầu : Chủ các việc buồn thị phi, bệnh nặng, mất tiền : xấu. HẠN: Diêm vương : Sổ sách và thuế vụ cần minh bạch : Nhẹ. VẬN NIÊN:

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Ất Mùi (nam)

Xem tử vi 2014 60 Tuổi (Sinh từ 24.01.1955 đến 11.02.1956) Kim mạng-Âm nam Sa trung kim – Vàng trong cát SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lỡ loét giải phẩu. HẠN : Thiên la : Đề phòng thị phi tai nạn và bệnh tật: Nhẹ. VẠN NIÊN: Mã bị đao : Ngựa trúng