vận mệnh Nữ mạng 40 tuổi Bính Thìn 2015

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nữ

tuoi thin (4) THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977)   Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay, chân nhẹ VẬN