xem bói tử vi 2015

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Hợi 21 TUỔI – ÂM NAM

tuoi hoi (2) ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996)   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN : Ngũ mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN : Thố lộng Nguyệt

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NAM

tuoi hoi (3) QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984)   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, quan lộc. MẠNG : Đại hải Thủy (Nước biên lớn) SAO : Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN : Thiên la: Tinh thần bất an VẬN NIÊN : Mã ngộ Đao (Ngựa

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NAM

tuoi hoi (4) TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972)   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO : Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN : Kê giáp Viên (Gà

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NAM

tuoi hoi (5) KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960)   Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thủy Diệu : Lo lắng, buồn phiền HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Thử

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NAM

tuoi hoi (6) ĐINH HỢI 69 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 22-1-1947 đến 9-2-1948)   Tướng tinh: Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Vân Hớn : rối rắm, nạn tai HẠN: Địa võng : nhiều việc vướng bận VẬN NIÊN: Thố lồng nguyệt (Thỏ giỡn trăng)

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Hợi 21TUỔI – ÂM NỮ

tuoi hoi (8) ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996)   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Mộc Đức: Rối rắm, danh lộc tốt HẠN : Ngũ mộ: hao tài, mất của VẬN NIÊN : Thố lộng

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Ất Hợi 81TUỔI – ÂM NAM

tuoi hoi (7) ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936)   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn) tốt

Xem bói lá số tử vi chi tiết năm 2015 Ất Mùi :Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NỮ

tuoi hoi (3) TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972)   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO : Thủy Diệu : có chuyện buồn. HẠN : Toán Tận : Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN : Kê Giáp Viên