xem tủ vi 2014 cho tuổi tí

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nữ)

19 Tuổi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nữ  Giang Hà Thủy – Nước Sông Hồ  SAO: Kế đô: Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn: Xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp pháp luật: Nhẹ  VẬN NIÊN: Cẩu cuồng phong: Chó điên dại: Xấu. – Mạng Thủy

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Nhâm Tý ( nữ )

43 tuổi (Sinh từ 15-02-1972 đến 02-02-1973) Mộc Mang — Dương nữ Tang Đồ Mộc — Gỗ Trong Dầu SAO: Thái dương: cầu danh lợi và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Địạ võng: cẩn thận kẻo bị tai nạn thương tích: Nhẹ  VẬN NÌẺN: Dương hồi ngạn: Dê về suối: Tốt. – Mạng Mộc gặp năm

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Mậu Tý ( nữ )

67 tuổi Sinh từ (10-2-1948 đến 28-01-1949 Hoả mạng — Dương nữ Tích Lịch Hỏa—Lửa Sâm Sét SAO: Thái âm: cầu công danh tịnh tiền tài phú lộc: Tốt  HẠN: Huỳnh tuyền: An dưỡng tinh thần và tịnh tâm tánh: Nhẹ  VẬN  NIÊN: Trung bình: Bình an trọn năm:Tốt. – Mạng Hỏa gặp năm Kim

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý ( nữ )

31 Tuổi (Sinh từ 02-02-1984 đến 19-02-1985) Kim mạng — Dương nữ Hải Trung Kim – Vàng giữa Biển  SAO: Thái âm: cầu công danh tịnh cầu tiền bạc: Tốt  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chí thương tích đổ máu: Nhẹ  VẬN NIÊN: Long ngộ vân: Rồng gặp mây:Tốt. – Mạng Kim gặp năm

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Giáp Tý (nam)

31 Tuổi (Sinh từ 02-02-1984 đến 19-02-1985) Kim mạng -Dương nam  Hải Trung Kim – Vàng giữa biển  SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Xấu  HẠN: Thiên tinh: Phòng kiện tụng tranh chấp pháp luật: Nhẹ  VẬN NIÊN: Long ngộ vân: Rồng gặp mây:Tốt – Mạng Kim gặp năm Kim

Xem bói là số tử vi trọn đời 2014 Bính Tý (nam)

19 Tuổi (Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997) Thủy mạng — Dương nam  Giang Hà Thủy – Nước Sông Hồ  SAO: La hầu: Chủ các việc buồn thị phi, bệnh tật hao tiền: Xấu  HẠN: Tam kheo: Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu: Nhẹ  VẬN NIÊN: Cẩu cuồng phong: Chó điên dại: Xấu. –