Tư vấn chọn người xông đất năm 2015 cho gia chủ tuổi Bính Dần

tuổi xông đất năm 2015 Ất Mùi

Tuổi xông nhà đất 2015 (Ất Mùi) cho tuổi Bính Dần cần lưu ý những gì

1. Ngũ hành thiên can địa chi năm Ất Mùi 2015

Khi năm mới tới, niên mệnh của năm sẽ thay đổi, năm nay 2015 là Ất Mùi – Sa trung kim, nghĩa là Vàng trong cát

  • Ất Mùi: ngũ hành Kim
  • Khắc hàng Can: Tân Mão, Tân Dậu
  • Khắc hàng Chi: Kỷ Sửu, Quý Sửu

Như vậy 4 tuổi Tân Mão, Tân Dậu, Kỷ Sửu, Quý Sửu không phải là đối tượng tốt để bạn lựa chọn xông đất năm 2015.

2. Ngũ hành thiên can địa chi tuổi Bính Dần

Người tuổi Bính Dần – Lô trung hỏa, nghĩa là Lửa trong lò

Khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn nên các tuổi này cũng không phải là đối tượng tốt để bạn lựa chọn xông nhà năm 2015

3. Tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Dần

Về cơ bản, gia chủ khi xem tuổi xông nhà năm 2015 cần chọn lựa người đến xông nhà, xông đất sao cho ngũ hành, thiên can, địa chi của năm Ất Mùi 2015 không xung khắc với ngũ hành, thiên can, địa chi của người khách. Tương tự, ngũ hành, thiên can, địa chi của người khách cũng không xung khắc với ngũ hành thiên can, địa chi với gia chủ. Sau đó ta mới chọn những khách có tuổi mà có càng nhiều yếu tố hợp với năm Ất Mùi và tuổi của gia chủ.

Sau đây là 5 tuổi xông đất năm 2015 hợp nhất, đã được tuvisomenh.com sắp xếp tốt nhất từ trên xuống

Tuổi Niên Mệnh Tổng điểm Yếu tố hợp Bình thường Khắc
1947 Đinh Hợi – Ốc thượng thổ 14/20đ 2 4 0
1954 Giáp Ngọ – Sa trung kim 14/20đ 2 4 0
1971 Tân Hợi – Xuyến thoa kim 14/20đ 3 2 1
1978 Mậu Ngọ – Thiên thượng hỏa 14/20đ 2 4 0
1951 Tân Mão – Tòng bách mộc 13/20đ 3 1 2

Hướng xuất hành và giờ hoàng đạo

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến. Nếu cầu tài lộc thì chọn hướng của Tài Thần đang cư trú, nếu nhà năm nay có cưới xin thì chọn Hỷ Thần để cầu phúc cầu cầu may cho đám cưới sắp tới.

Xuất hành theo hướng: Tây Nam (Hỷ thần) hoặc hướng Đông (Tài thần). Cần tránh hướng Nam (Hạc thần) vì vị thần này khá xấu.

Xuất hành theo các giờ hoàng đạo:

  1. Giờ Tý: từ 23h đến 1h
  2. Giờ Sửu: từ 1h đến 3h
  3. Giờ Thìn: từ 7h đến 9h
  4. Giờ Tỵ: từ 9h đến 11h
  5. Giờ Mùi: từ 13h đến 15h
  6. Giờ Tuất: từ 19h đến 21h

Chi tiết

Tuổi xông nhà, xông đất 1947 (Đinh Hợi – Ốc thượng thổ)

– Ngũ hành của khách là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim)

– Ngũ hành của khách là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Ngọ tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1971 (Tân Hợi – Xuyến thoa kim)

– Ngũ hành của khách là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, không tốt

– Địa chi của khách là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1978 (Mậu Ngọ – Thiên thượng hỏa)

– Ngũ hành của khách là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Ngọ tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1951 (Tân Mão – Tòng bách mộc)

– Ngũ hành của khách là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt

– Thiên can của khách là Tân tương hợp với Bính của gia chủ, rất tốt

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, không tốt

– Địa chi của khách là Mão không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Mão của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>