Tư vấn chọn người xông đất năm 2015 cho gia chủ tuổi Giáp Thìn

tuoi thin

Xem tuổi xông nhà năm 2015 (Ất Mùi) cho tuổi Giáp Thìn cần lưu ý những gì

1. Ngũ hành thiên can địa chi năm Ất Mùi 2015

Khi năm mới tới, niên mệnh của năm sẽ thay đổi, năm nay 2015 là Ất Mùi – Sa trung kim, nghĩa là Vàng trong cát

  • Ất Mùi: ngũ hành Kim
  • Khắc hàng Can: Tân Mão, Tân Dậu
  • Khắc hàng Chi: Kỷ Sửu, Quý Sửu

Như vậy 4 tuổi Tân Mão, Tân Dậu, Kỷ Sửu, Quý Sửu không phải là đối tượng tốt để bạn lựa chọn xông đất năm 2015.

2. Ngũ hành thiên can địa chi tuổi Giáp Thìn

Người tuổi Giáp Thìn – Phú đăng hỏa, nghĩa là Lửa đèn lớn

Khắc hàng Can, hàng Chi: Canh Tuất, Nhâm Tuất, Canh Thìn nên các tuổi này cũng không phải là đối tượng tốt để bạn lựa chọn xông nhà năm 2015

3. Xem tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Thìn

Về cơ bản, gia chủ khi xem tuổi xông nhà năm 2015 cần chọn lựa người đến xông nhà, xông đất sao cho ngũ hành, thiên can, địa chi của năm Ất Mùi 2015 không xung khắc với ngũ hành, thiên can, địa chi của người khách. Tương tự, ngũ hành, thiên can, địa chi của người khách cũng không xung khắc với ngũ hành thiên can, địa chi với gia chủ. Sau đó ta mới chọn những khách có tuổi mà có càng nhiều yếu tố hợp với năm Ất Mùi và tuổi của gia chủ.

Sau đây là 5 tuổi xông đất năm 2015 hợp nhất, đã được tuvisomenh.com sắp xếp tốt nhất từ trên xuống

Tuổi Niên Mệnh Tổng điểm Yếu tố hợp Bình thường Khắc
1947 Đinh Hợi – Ốc thượng thổ 13/20đ 1 5 0
1954 Giáp Ngọ – Sa trung kim 13/20đ 1 5 0
1956 Bính Thân – Sơn hạ hỏa 13/20đ 1 5 0
1957 Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa 13/20đ 1 5 0
1959 Kỷ Hợi – Bình địa mộc 13/20đ 3 1 2

Chi tiết

Tuổi xông nhà, xông đất 1947 (Đinh Hợi – Ốc thượng thổ)

– Ngũ hành của khách là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Thổ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim)

– Ngũ hành của khách là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Kim của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Ngọ của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1956 (Bính Thân – Sơn hạ hỏa)

– Ngũ hành của khách là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Bính không tương hợp, không xung khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Thân tương hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Thân của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1957 (Đinh Dậu – Sơn hạ hỏa)

– Ngũ hành của khách là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, chấp nhận được

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của khách là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Giáp của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của khách là Dậu tương hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )


Tuổi xông nhà, xông đất 1959 (Kỷ Hợi – Bình địa mộc)

– Ngũ hành của khách là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành của năm Ất Mùi 2015 là Kim tương khắc với Mộc của tuổi xông nhà, không tốt

– Thiên can của khách là Kỷ tương hợp với Giáp của gia chủ, rất tốt

– Thiên can của năm Ất Mùi 2015 là Ất xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà, không tốt

– Địa chi của khách là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của năm Ất Mùi 2015 là Mùi tương hợp với Hợi của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )


Nếu trong thực tế bạn không tìm được những người thuộc 5 tuổi trên, có thể sử dụng tiện ích tra cứu trực tuyến của Tử Vi Số Mệnh, chúng tôi đã sắp xếp các tuổi xông nhà, xông đất chi tiết theo ngày tháng năm sinh của gia chủ tại đây

Hướng xuất hành và giờ hoàng đạo

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến. Nếu cầu tài lộc thì chọn hướng của Tài Thần đang cư trú, nếu nhà năm nay có cưới xin thì chọn Hỷ Thần để cầu phúc cầu cầu may cho đám cưới sắp tới.

Xuất hành theo hướng: Tây Nam (Hỷ thần) hoặc hướng Đông (Tài thần). Cần tránh hướng Nam (Hạc thần) vì vị thần này khá xấu.

Xuất hành theo các giờ hoàng đạo:

  1. Giờ Tý: từ 23h đến 1h
  2. Giờ Sửu: từ 1h đến 3h
  3. Giờ Thìn: từ 7h đến 9h
  4. Giờ Tỵ: từ 9h đến 11h
  5. Giờ Mùi: từ 13h đến 15h
  6. Giờ Tuất: từ 19h đến 21h

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>