Xem tử vi người tuổi Đinh dậu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

ĐINH DẬU: SƠN HẠ HỎA

Trong tử vi những người sinh năm Đinh dậu thườngcó tính cách năng động xử lý linh hoạt, diện mạo thanh tú, bẩm tính đôn hậu, cẩn thận làm việc, biết giữ lời hứa, có chí khí cao.

Tử vi Đinh dậu Sơn hạ Hỏa là lửa rực rỡ trong cây cỏ, ánh sáng nơi rừng lạnh. Nếu sinh vào mùa thu là được quý cách, có thể làm quan lớn. Mệnh này là Hỏa ưa Thủy, như: Gặp Địa chi Hợi, Tý hoặc nạp âm Thủy. Nếu ở vào các tháng Thân, Dậu được gọi là Trúc Hỏa chiếu Thủy cách.

Đinh Dậu là Hỏa thế mạnh, khí vô cùng vị diệu, cần có Mộc tương trợ, khiến cho bản khí được sinh sôi. Ngoài thì nhu hòa mà bên trong lại cứng cỏi. Nếu hợp cách thưòng có đức hạnh tự nhiên của người quân tử.

Hỏa này thường thích gặp Thủy, có núi, Mộc tương trợ càng khiến cho độ sáng được tăng lên, như: Mậu Thìn, Kỷ Tỵ Đại lâm Mộc; Quý Sửu Tang đố Mộc; Canh Dần, Tân Mão Tùng bách Mộc; Mậu Tuất, Kỷ Hợi Bình địa Mộc, lại được gió tương trợ chủ về một đời vinh hoa. Nhưng không nên có quá nhiều Mộc, khiến cho khí tản mát, trỏ thành không tốt, yểu thọ.

Mệnh này ưa gặp Giáp Thân Tịnh tuyền Thủy, Bính Tý, Đinh Sửu Giản hạ Thủy, có Mộc tương trợ chủ về giàu sang vô cùng.

Không nên gặp Nhâm Tuất, Quý Hợi Đại hải Thủy. Gặp được Giáp Dần Đại khê Thủy là tốt nhất. Nếu gặp Ât Mão Đại khê Thủy có gió lại không được quý cách.

Nếu không có Hỏa, núi, lại gặp Mậu Tý, Kỷ Sửu Tích lịch Hỏa chủ về đoản thọ.

Mệnh này không nên gặp Bính Ngọ, Đinh Mùi Thiên hà Thủy, là tụ mưa.

Hỏa này kỵ Mậu Ngọ, Kỷ Mùi Thiên thượng Hỏa; Mậu Tý, Kỷ Sửu Tích lịch Hỏa.

Đinh lộc tại Ngọ. Nếu Địa chi khác có Ngọ chủ về giàu có.

Địa chi khác không nên có Dậu. Dậu Dậu tự hình, chủ về làm việc thường không có đầu cuối, ít có duyên vối cuộc sống gia đình.

Dậu mã tại Hợi. Các Địa chi khác không nên gặp Tỵ, Hợi, chủ về Mã phạm hình, không nên kinh doanh, có thể mất ở nơi đất khách quê người.

Đinh Dậu Không vong tại Thìn, Tỵ. Địa chi khấc không nên có Thìn, Tỵ.

Nhật trụ có Dần, phạm Phá trạch sát.

Địa chi khác cổ Tuất, là người hiểm ác, không bao dung với người khác.

Người sinh năm này nên nói ít làm nhiều.

Vào các năm Dậu, Mão, trong nhà thường không yên ổn. Tuy bản thân không gặp thương tổn nhưng có thể phương hại tới người khác.

Bạn đời không nên lấy người sinh năm Nhâm, Quý. Nên chọn người sinh năm Canh, Tân.

Địa chi khác có Mão chủ về ít có duyên với con cáí.

Nhật chi có Sửu, khắc thương vợ hoặc chồng.

Thờỉ chi có Sửu nên hiến thân cho tôn giáo.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>