Xem tử vi người tuổi Đinh sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

 ĐINH SỬU: GIẢN HẠ THỦY

/images/post/2015/05/31/09//suu.jpg

Trong tử vi Đinh Sửu là con trâu nuôi ăn cỏ, tính cách cương dũng, chính trực, là ngưồi trung hậu, không có tư tâm. Không ức hiếp kẻ hiền lành, gặp ác không sợ hãi, dám làm dám chịu, có tài năng, có kiến thức, thông minh nhưng ít hưởng phúc.

Giản hạ Thủy xuất phát là con sóng nhỏ, sau trở nên chảy xiết, nôi liền dòng Nam Bắc, đứng đối mặt với cung vị Khảm, Ly.

Là mệnh Thủy tụ phúc, ưa nhất gặp Kim; kỵ Tân Mùi, Bính Tuất tương hình, Bính Thìn tương phá.

Nếu nạp âm Thủy Mộc vượng khí, âm dương hài hòa tất thành người hiển quý, phát đạt.

Thủy này trong xanh, ưa Giáp Ngọ Sa trung Kim, Nhâm Thân, Quý Dậu Kiếm phong Kim, không ưa Canh Tuất Thoa xuyến Kim và At Mùi Sa trung Kim do phạm hình.

Nạp âm gặp Thổ, là ngưòi ăn chơi trác táng.

Nếu là Bính Thìn, Đinh Tỵ Sa trung Thổ còn có lý trí, hoặc còn biết “quay đầu là bờ”.

Nếu là Canh Ngọ, Tân Mùi Lộ bàng Thổ; Mậu Thân, Kỷ Dậu Đại dịch Thổ chủ tán tài gặp họa, hồ đồ, hết thuốc cứu chữa.

Không có Mộc mà có Thổ là tối kỵ.

Không có Mộc lại gặp Tam hình, chủ hung tai.

Chi khác có Thân hoặc Dậu, phạm Không vong.

– Tọa thai chi là người mê muội, một đòi phiêu bạt, mưu sự bất thành.

– Tọa nhật chi, vợ hoặc chồng mất sớm.

– Tọa thời chi, con cái yểu mệnh, cuối đời phá bại.

Kỵ gặp Mậu Tý, Kỷ Sửu Tích lịch Hỏa.

Nếu trụ khác có 2 Hỏa mà không có Kim là người hoang dâm vô độ, dung mạo hung ác, lòng dạ đen tối, không thể làm bạn, nhất thiết chớ nên kết hôn. Nếu không sẽ hối hận.

Chỉ ưa Bính Thân, Đinh Dậu Sơn hạ Hỏa, Ât Hợi Sơn đầu Hỏa.

Ưa nhất Bính Ngọ Thiên hà Thủy, gọi là Dẫn phàm nhập thánh cách, là tượng hàn môn xuất danh tướng, cá chép vượt vũ môn, trưóc nghèo sau giàu.

Đinh lộc tại Ngọ, ưa chi khác có Ngọ.

Chi khác có Hợi, mã bị hình, không nên làm kinh doanh. Chi khác có Tỵ, mã bị xung. Chi khác có Dần, phạm Kiếp sát:

-Gặp năm Dần, không nên đi xa.

-Tọa nhật trụ, vợ mất sốm.

-Tọa thời trụ, con cháu bần cùng nghèo khổ.

Can khác có Nhâm, thanh danh không tốt, mệnh nữ ngoại tình.

Can khác có Quý, cẩn thận đề phòng những việc tổn hại danh dự. Kỵ nhất Quý Hợi Đại hải Thủy, Quý Tỵ Trường lưu Thủy.

Nạp âm có Giáp Dân, At Mão Đại khê Thủy, là người nóng vội.

Nếu nạp âm chỉ có Kim và Thủy, không có Thổ, Hỏa, là Thủy nguồn dài và trong, mệnh chủ là người quân tử.

Mỗi khi gặp năm Sửu, Mùi, trong nhà không yên ổn, không hại đến bản thân cũng hại đến người nhà.

Bạn đời chớ nên gặp người sinh năm Nhâm, Quý. Nên tìm người sinh năm Canh, Tân.

Chi khác có Mùi, con cái duyên mỏng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>