Xem tử vi người tuổi Giáp tý Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

/images/post/2015/05/31/09//12congiap.jpg

Là chuột sống nơi đồng ruộng, là người có tính cách hiên ngang, thông minh, lanh lợi, dáng vẻ phi phàm, có quyền uy.

Hải trung Kim là bảo vật long cung, trân châu trong giao long, thành khí không cần sức mạnh của Hỏa.

Kim tòng cách, khí của nó tán, nên gặp Mậu Tuất Đại dịch Thổ, Quý Tỵ Trường lưu Thủy tương trợ là tốt. Chủ người này tướng mạo anh tuấn, có tiền đồ.

Kỵ Đinh Tỵ Lư trung Hỏa, Đinh Dậu Sơn hạ Hỏa, Mậu Ngọ Thiên thượng Hỏa, phạm vào thì một đời vất vả khố cực.

Nếu nhập quý cách lại được vượng khí thì học thuật tinh thâm, nên theo nghiệp văn học, chủ vinh hoa phú quý.

Giáp Tý gặp Quý Hợi gọi là Châu tàng uyên hải cách, chủ học vấn tinh thâm. Hải trung Kim là vô hình, không xung sẽ không hiện.

Giáp Tý gặp Ât Sửu, Quý nhân trùng trùng, chủ về hiển quý. Duy vẫn cần Hỏa tôi luyện. Không ưa gặp Mậu Tý Tích lịch Hỏa, phạm vào chủ về người mê muội, vợ chồng duyên mỏng.

Nếu nhật trụ hoặc nguyệt trụ có Hỏa, thời trụ có Mộc, chủ có tiền tài.

Nếu nhật trụ hoặc thời trụ có Thổ như Bính Tuất, Đinh Hợi Ôc thượng Thổ, Canh Tý, Bích thượng Thổ, Mậu Thân Đại dịch Thổ, lại không có Hỏa chế phục, chủ mệnh bần tiện, đoản thọ.

Bính Thìn, Đinh Tỵ Sa trung Thổ có thể vùi lấp Kim này, không nên gặp. Phạm vào thì một đời tối tăm, tiền đồ mờ mịt. Gặp Giáp Ngọ, Ât Mùi Sa trung Kim; Canh Thìn, Tân Tỵ Bạch lạp Kim là không tốt. Gặp Nhâm Thân, Quý Dậu Kiếm phong Kim; Canh Tuất, Tân Hợi Thoa xuyến Kim; Nhâm Dần, Quý Mão Kim bạc Kim đều tốt.

Giáp Tý gặp Mậu Dần, gọi là Côn sơn phiến ngọc cách.

Người sinh năm Giáp Tý, trụ khác ưa nhất gặp Kỷ Tỵ, can chi tương hợp, phú quý dài lâu.

Người sinh năm Giáp Tý, mệnh nữ nếu nhật trụ lại là Giáp Tý, chủ khắc chồng.

Phàm người sinh năm Tý, mỗi khi gặp năm Ngọ, Tý, trong nhà không yên ổn, không hại đến bản thân cũng hại đến người nhà.

Bạn đời không nên chọn người sinh năm Canh, Tân, nên tìm người sinh năm Mậu, Kỷ.

Giáp lấy Kỷ làm tài, can khác có Ất, Ất phá Kỷ, gọi là “Phá tài”, không nên làm kinh doanh. Kỵ nhất tọa nguyệt can, phạm Trục mã, chủ làm quan nhỏ, bổng lộc ít.

Người sinh năm Giáp Tý, chi khác có Ngọ, Tý Ngọ phạm xung, chủ một đời bất an, con cái duyên mỏng. Nếu tọa nhật trụ, vợ chồng không thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, không ly hôn thì khắc hại.

Mệnh nữ thích nhất nguyệt can hoặc nhật can có Kỷ, sẽ lấy được người chồng trung hậu hiền lành, sự nghiệp thành công hơn nữa còn có tiền tài. Nếu nguyệt can hoặc nhật can không có Kỷ, chi ẩn tàng can Kỷ cũng luận như trên.

Giáp lộc tại Dần, Sửu là khố của lộc, còn hưởng lộc, gặp quý nhân, do đó ngưòi sinh năm Giáp, Địa chi của ngũ trụ có Sửu chủ cát tường như ý. Thân là pháp lộc, còn gọi là hình lộc, chủ bần cùng.

Nhật chi có Hợi, bạn đời mất sớm; thời chi có Hợi, con cái yểu mệnh; thai chi có Hợi, là kẻ mê muội, hồ đồ, cả đời thường xuyên phải chuyển nhà, phiêu bạt, làm việc không thành công.

Chi khác có Mão, Tý Mão phạm hình, nói năng không tiết chế lễ độ, nhất là đối với người bề trên. Mệnh nữ là tối kỵ, bất hiếu với bố mẹ chồng, không tốt cho lục thân, cũng dễ sảy thai, qua 2 lần đò.

Kỵ nhất chi khác có 2 Mão, do người sinh năm Giáp Tý, Dương nhẫn tại Mão, sẽ tạo thành Dương nhẫn ở Địa chi, tất phạm hình, mệnh nữ khắc chồng.

Trong Tử vi đẩu số luận tuần hoàn nhấn mạnh rằng: “Trước xem ngũ trụ sau đến gặp mặt. Nếu không may lấy phải người vợ sinh năm Giáp Tý, ngũ trụ có 2 Mão là vô cùng đáng tiêc.

Địa chi khác có Tỵ, phạm Kiếp sát, tọa nhật chi, chủ bạn đời mất sớm, mua bất động sản không được đứng tên mình hoặc chớ nên dùng hình thức trả góp ngấn hàng, e rằng có ngày bị niêm phong phát mại. Nếu tọa thời chi, con cháu bần cùng khốn khổ.

Người sinh năm Tý, chi khác có Hợi là phạm Vong thần, không tốt.

Giáp lộc tại Dần, Tý mã tại Dần, đây gọi là Lộc mã đồng cung cách, nên sớm thoát ly đến nơi khác mới có thể phát đạt, sau này sẽ quay về báo đáp quê hương. Ngưòi sinh năm Tý, do mã tại Dần, chi khác có Tỵ, Thân, mã bị hình, người sinh năm Giáp Tý là tối kỵ. Vì lộc cũng bị xung, không nên làm kinh doanh sẽ dẫn đến phá sản hoặc đóng cửa, cũng không nên đánh bạc, thắng ít thua nhiều, thường vì chuyện tiền bạc mà sinh túng quẫn, lo sợ. Nếu tạm thời cần đến tiền không biết nhờ cậy ở đâu thì càng không nên đầu cơ, chơi cổ phiếu, xổ số… Nên theo nghiệp quân đội, nhân viên văn phòng, thầy giáo, nếu làm quan sẽ bị mất chức, giáng cấp.

Người sinh năm Giáp Tý, nếu nhật trụ là Tân Mão, chủ về hôn nhân không tốt, thông gia không nhìn mặt nhau. Nếu mệnh tọa cung Ngọ, mệnh chủ ly hôn. Người sinh năm Giáp Tý, can khác không ưa có Canh, phạm Thất sát, cũng gọi là Thiên quan, chủ gia bại thân vong, sự nghiệp đổ vỡ. Nếu can khác lại có Nhâm, do Nhâm thực Giáp, Canh lại thực Nhâm, đây gọi là “Trùng thôn”, trong sách cổ nói là phạm rất nghiêm trọng, chủ bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ.

Nhật trụ có Kỷ Mão, mệnh này nếu không đoản mệnh cũng mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Nhật chi có Hợi, e rằng gặp họa nơi sông nước.

Mệnh nữ chi khác có Hợi, Sửu, chủ lưu lạc chốn phong trần.

Mệnh nữ chi khác có Dậu, gọi là “Thử nhãn hồi đầu”, sẽ “Lộ tường thâu hán”, hoặc “Hồng hạnh xuất tường” (nghĩa là ngoại tình).

Can khác có Bính, Giáp thực Bính, phú quý dài lâu. Ưa nhất có 2 Giáp 3 Bính, Chính thần và Thực thần có thừa, một đời phú quý. Nếu 2 Giáp 1 Bính, mệnh chủ cuộc sống khó khăn.

Người sinh năm Giáp có Bính, nên xem Bính có liên quan đến chi nào? (cần chú ý là nghiên cứu mệnh lý, nếu ngưòi sinh năm Ât có Đinh phải xem Đinh có liên quan đến chi nào? Người sinh năm Canh có Nhâm phải xem Nhâm liên quan đến chi nào?…) Nếu gặp Bính Ngọ là tự hình phá mệnh, Bính Thân khắc thân phá lộc, Bính Tuất là thân bại Không vong, chỉ có Bính Thìn là tốt nhất.

Giáp lộc tại Dần, sinh vào giò Dần chủ về phú quý, chi khác có Dần, cũng chủ phú quý.

Bạn đời không nên gặp ngưòi sinh năm Canh, Tân. Nên tìm ngưòi sinh năm Mậu, Kỷ.

Giáp quý tại Sửu, Địa chi của ngũ trụ ưa có Sửu. Nếu tọa nhật chi, bạn đời ưu tú, gia thế tốt, học thức cao. Nếu tọa thòi chi, con cái có tiền đồ. Mệnh nữ vô cùng tốt, mẹ lấy con làm quý.

Người sinh năm Giáp, Văn xương tại Tỵ, chủ học vấn cao, có thể học đến thạc sỹ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>