Xem tử vi người tuổi Kỷ sửu Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp

KỶ SỬU: TÍCH LỊCH HỎA

Trong tử vi Kỷ Sửu là trâu cày ruộng, cá tính chân thật trung trực, thuần lương, thích lo chuyện bao đồng, cả đời yên ổn vui vẻ, không phải lo lắng, cương nhu hài hòa, được người kính trọng.

Tích lịch Hỏa là 1 tia sáng trên trời, có hình chớp điện ngoằn ngoèo, mạnh mẽ giống như tiếng vó ngựa ầm vang. Hỏa này cần có lôi hỏa phong trợ giúp mới có thể biến hóa.

Nếu như nhật trụ, thời trụ gặp Quý Hợi Đại hải Thủy là Dẫn phàm nhập thánh cách. Các trụ khác có Thìn, Tỵ là mệnh cách đẹp.

Các trụ khác có Bính Ngọ Thiên hà Thủy, bẩm tính ẩn chứa sự linh hoạt, thông minh khác thường.

Nhâm Thìn, Quý Tỵ Trường lưu Thủy, vô ích.

Mộc ưa Tân Mão Tùng bách Mộc, có lôi; Mậu Thìn, Kỷ Tỵ Đại lâm Mộc, có phong; Mậu Tuất, Kỷ Hợi Bình địa Mộc, có thiên môn, cùng vối Hỏa này trợ giúp nhau, chủ về cát lợi. Các Mộc khác vô dụng.

Thổ gặp Canh Ngọ, Tân Mùi Lộ bàng Thổ; Đinh Tỵ Sa trung Thổ, lại được Giáp Thân, Ất Dậu Tỉnh tuyền Thủy trợ giúp, chủ về quý hiển.

Không ưa Kỷ Mùi Thiên thượng Hỏa, phạm phải chủ về nghèo khó.

Gặp Bính Ngọ Thiên hà Thủy, gọi là Liệt phong lôi môn cách.

Nhật trụ, thời trụ có Mão, gọi là Lôi đình đắc môn cách.

Kỷ lộc tại Ngọ, Địa chi của các trụ khác ưa Ngọ. Đáng tiếc Kỷ Sửu Không vong tại Ngọ, lộc lạc Không vong, chủ về nghèo khổ.

Kỷ quý tại Thân, Địa chi của các trụ khác ưa Thân.

Gặp năm Sửu, năm Mùi, trong nhà không yên ổn. Nếu không thương hại đến bản thân cũng thương hại đến người nhà.

Bạn đời nên tìm ngưòi sinh năm Nhâm, Quý. Không nên lấy người sinh năm Mậu, Kỷ.

Các trụ khác nếu như có bất kỳ Hỏa nào đều chủ về trước phú quý sau nghèo hèn, cuối đời chán nản thất vọng.

Nhật chi có Sửu, khắc vợ hoặc chồng, không chỉ khắc 1 người, vợ chồng duyên bạc. Khi hợp hôn nếu như bạn đời có Địa chi là Sửu nên khéo léo từ chối hoặc nhanh chóng tìm phương pháp hóa giải hợp lý.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>