Ý nghĩa sao Thất Sát trong tử vi – hình tượng Hoàng Phi Hổ

Vũ Thành hầu Hoàng Phi Hổ sau khi hay tin phu nhân Giả thị nhảy xuống lầu Trích Tinh tuẫn tiết và em gái Hoàng phi ngộ nạn thì vô cùng phân hận, bèn điều động toàn bộ gia tướng và quân lính, chuẩn bị đầu quân về với Tây Bá hầu Cơ Xương. Trước khi xuất thành, ông và em trai Hoàng Minh nửa đêm bí mật đột nhập cung cấm tìm đến Trụ Vương tranh lý, nhưng hai bên xung đột ý kiến dẫn đến giao tranh. Đánh liền mấy hồi không phân thắng bại, hai anh em đành thoai lui chạy khỏi cung cấm, họp mặt với đội quân đợi sẵn bên ngoài thành, thẳng hướng Tây Kỳ đào tẩu.

 

Trên đường đi, nghĩ đến bản thân mình và gia đình đời đời trung liệt, xả thân bảo vệ bờ cõi cho Trụ vương, vậy mà nay phải chuốc lấy thảm cảnh này, cả vợ và em gái đều bị hãm hại về tay Trụ Vương, Đát Kỷ, Hoàng Phi Hổ không khỏi đau xót trong lòng.

Trước đây, khi Khương Hoàng hậu bị hãm hại, Thái tử Ân Giao và Thứ tử Ân Hồng tận mắt chứng kiến cái chết bi thảm của mẫu thân, liền giết chết kẻ vu oan rồi bỏ trốn. Trụ Vương phái người truy sát, may nhờ Hoàng Phi Hổ nương tay, ngấm ngầm thả cho hai người trốn thoát. Hoàng Phi Hổ tuy bề ngoài cương nghị dung mãnh, nhưng là người biết phân biệt phải trái, tâm địa nhân từ rộng rãi, ghét cái ác như kẻ thù.

Trên suốt dọc đường đào tẩu, Hoàng Phi Hổ phải vượt qua nhiều quan ải, trải qua nhiều trận kịch chiến đầy nguy hiểm. Trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, may được Đạo Đức chân quân giúp đỡ giải vây. Trong trận Đồng Quan, ông bị Hoả Long tiêu đánh trúng ngực, khó bảo toàn được tính mạng, may được đồ đệ của Đạo Đức chân quân là Hoàng Thiên Hoá (sao Đà La) cho tiên đan cứu sống. Khi tỉnh dậy, Hoàng Phi Hổ nhận ra Hoàng Thiên Hoá chính là người con trai cả đã thất lạc mười mấy năm của mình, hai cha con gặp lại buồn vui lẫn lộn, ôm nhau mà khóc. Hoàng Phi Hổ bèn cùng cha là Hoàng Cổn (tướng giữ ải Giới Bài) lên đường về với Tây Bá hầu Cơ Xương.

Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương đều hết sức hậu đãi Hoàng Phi Hổ, vẫn phong tước cho ông là Vũ Thành hầu. Khai quốc quân sư Khương Tử Nha cũng giao cho Hoàng Phi Hổ chức Binh mã Đại nguyên soái, bắt đầu tham gia sự nghiệp thảo phạt Trụ Vương. Trải qua vô số trận chiến ác liệt, Hoàng Phi Hổ đánh đâu thắng đấy, cho đến trận chiến huyện Hàm Trì, ông đã tử trận dưới mũi kim vàng Thái Dương của Tổng binh phu nhân Cao Lan Anh, kết thúc cuộc đời oanh liệt đánh đông dẹp bắc.

Hồn phách của Hoàng Phi Hổ bay về trước đài Phong Thần, được phong làm chủ nhân , chuyên quản về chiến tướng, chiến binh, hoá khí là Hao, chủ về tính cách trung trinh, dũng cảm, không màng sống chết, không ngại khó khăn, dũng mãnh hơn người.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>